miercuri, 15 iunie 2011

"...toarce-un greier un gînd fin şi obscur"

E versul meu preferat din Eminescu. Mi se pare de o modernitate copleşitoare.

Alătur azi, la data unei mereu necesare comemorări, şi un cîntec, prea frumos, Dona Sol, pe versurile celui ce a facut prima revoluţie a limbajului poetic în literatura română (a doua revoluţie/reinventare a limbajului poetic fiind făcută de Nichita Stănescu). 


Corul Universitaria Cedonia - Dona Sol (versuri de Mihai Eminescu) 

joi, 9 iunie 2011

Black Box

E această cameră
un zar alb azvîrlit
în containerul nopţii de antracit.
un năvod
în care spînzură luna.
va veni un păianjen s-o-nghită
un miriapod să cînte la clavecin
va veni un crab,
o pendulă urcînd pe perete
către ora exactă. aşteptînd
precum aşteaptă-n cutia neagră
memoria catastrofei
pelicula pe care curînd
o vor descifra spaimele, febra, spiritul meu
care uitase algebra.
răbdare, răbdare, răbdare.

orice vers de iubire e numai o parodie a ei
nimic mai mult, un vodevil lipicios.
ca şi cînd ai dezveli un mort iubit
de iarba crescută asupră-i
ca şi cînd te-ar obliga să-l recunoşti
într-un mort oarecare cum recunoşti zilnic
cadavrul chircit al trecutului
acoperit de ziare, răbdare, răbdare,
răbdare. în vene săruri metalifere, pe buze
gustul divin.

va veni un miriapod să cînte la clavecin.


(Daniela Crăsnaru - Black Box)

Azam Ali - La Serena ("Portals of Grace" 2002)

luni, 6 iunie 2011

Petru Romoşan : Poveste de vară

Între cosaşi, din iarbă, a apărut un
măscărici.
- Ha! ha! ha! ha! Voi ce faceţi aici?
- Hi! hi! hi! hi! Voi pentru cine
munciţi?

Cel mai bătrîn ţăran şi-a ascuţit coasa
şi, în rîsul celorlalţi,
harşt, i-a retezat arătaniei
picioarele.
Se spune că minunata iarbă verde
a fost maculată
de o umoare albastră.
- Parcă ar fi cerneală! s-au îngrozit
cosaşii.

Dintre cosaşi, prin iarbă, a dispărut un
măscărici.